Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z EFS w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży - cz. 2 - II postępowanie

Brok, dnia 04.10.2017 r.

Nr 271.10.2.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

z przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Burmistrz Gminy Brok informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego, którego przedmiotem było wykonanie dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Większe możliwości – lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) została wybrana oferta złożona przez firmę: P.H.U. MATERBIUR R.G. Niedźwiecki ul. Dąbrowskiego 17/21, 93 – 177 Łódź.

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński

 

 

Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z EFS w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży - cz. 2 - II postępowanie

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie 271.10.2.17.odt)zapytanie 271.10.2.17.odt[ ]46 Kb
Pobierz plik (załacznik 271.10.2.17.odt)załacznik 271.10.2.17.odt[ ]47 Kb