Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży - cz. 1

Brok, dnia 05.10.2017 r.

Nr 271.10.1.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

z przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Burmistrz Gminy Brok informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego, którego przedmiotem było wykonanie dostawy sprzętu w ramach projektu pn.: „Większe możliwości – lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych). została wybrana oferta złożona przez firmę: P.H.U. MATERBIUR R.G. Niedźwiecki ul. Dąbrowskiego 17/21, 93 – 177 Łódź.

Burmistrz Gminy

/-/Marek Młyński

 

 

Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży - cz. 1 - II postępowanie

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie 271.10.1.17.odt)zapytanie 271.10.1.17.odt[ ]47 Kb
Pobierz plik (załącznik do cz I.odt)załącznik do cz I.odt[ ]44 Kb