Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddział

Brok, dnia 22.09.2017 r.

Nr 271.10.2.17

U N I E W A Ż N I E N I E

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) zostaje unieważnione.

Burmistrz GMiny

/-/ Marek Młyński

 

 

Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - cz. 2

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]783 Kb
Pobierz plik (Formularz oferty.pdf)Formularz oferty.pdf[ ]2943 Kb