Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddział

 

Brok, dnia 18.09.2017 r.

Nr 271.10.3.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Brok zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania cenowego dla zamówienia, którego przedmiotem była dostawa materiałów w ramach projektu pn.: „Większe możliwości – lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) została wybrana oferta złożona przez firmę MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 2321,90 zł za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

 


 

Wykonanie dostawy w ramach projektu pn. „Większe możliwości - lepszy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie 10.3.pdf)zapytanie 10.3.pdf[ ]220 Kb
Pobierz plik (załącznik do zapytania 10.3.pdf)Formularz oferty[ ]236 Kb