OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Brok o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż koparko-ładowarki „Ostrówek” KTO 162

 

Brok dnia 3.06.2016 r.

Nr 7021.2.16

 

OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia

Burmistrza Gminy Brok

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż koparko-ładowarki „Ostrówek” KTO 162

 

 

Punkt IV:

Cena wywoławcza wynosi: 10 400,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych), 10 400,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych).

 

Otrzymuje brzmienie:

Cena wywoławcza wynosi: 10 400,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych), plus VAT 23%, czyli 12 792,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote).

 

W związku z powyższym zostaje wydłużony termin składania ofert i punkt VI ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

Oferty zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego należy składać

w Urzędzie Gminy w Broku Plac Kościelny 6, 07 – 306 Brok w pok nr 1 (sekretariat) do dnia 9.06.2016 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2016 r. o godzinie 12.15.

 


Brok dnia 24.05.2016 r.

Nr 7021.2.16

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Brok

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż koparko-ładowarki „Ostrówek” KTO 162

 

 

 1. Sprzedający: Gmina Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok

 2. Tryb przeprowadzenia przetargu:

  przetarg pisemny nieograniczony,

 3. Opis koparko-ładowarki:

  Baza na której zbudowano maszynę Ursus C 360,

  Model S 4003,

  Rok produkcji 1986,

  Silnik Diesel 4-ro cylindrowy,

  Pojemność 3124 cm³,

  Moc 52 KM,

  Przebieg 14203 mth,

  Sprzęgło cierne tarczowe suche,

  Skrzynia przekładniowa mechaniczna z reduktorem,

  Liczba biegów przód/tył 10/2,

  Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna,

  Mechanizm kierowniczy śrubowo- kulkowy,

  Hamulce hydrauliczno-bębnowe, niezależny na oba koła tylne,

  Podnośnik hydrauliczny z pompą o wyd. 20l/min. Ciśn. 12 MPa

  VOM zależny i niezależny 540 obr/min.

  Kabina kompletna,

  Kolor: pomarańczowy,

 4. Cena wywoławcza wynosi: 10 400,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych), 10 400,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych).

 5. Oględzin koparko-ładowarki można dokonać na bazie Referatu Komunalnego Urzędu Gminy przy ul. Komorówka w Broku, po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu 604 070 357 lub 29 745 75 74.

 

 1. Oferty zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego należy składać

  w Urzędzie Gminy w Broku Plac Kościelny 6, 07 – 306 Brok w pok nr 1 (sekretariat) do dnia 6.06.2016 r. do godz. 12:00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.06.2016 r. o godzinie 12.15.

  Związanie ofertą trwa 30 dni.

 1. Jeśli uczestnicy przetargu zadeklarują tą samą cenę i nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, to Oferenci, którzy złożyli te oferty, zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Komisję ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż cena pierwotnie zaoferowana.

 2. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetargu: Andrzej Zdziarski tel 604 070 357 lub 297457574

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyny.

 4. O rozstrzygnięciu przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (foto.pdf)Fotografia[ ]745 Kb
Pobierz plik (Formularz.doc)Farmularz[ ]18 Kb