Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego

Burmistrz Gminy Brok

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

ciągnika rolniczego URSUS C 360 3P

 

 

  1. Nazwa sprzedającego: Gmina Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok.

  2. Termin przetargu: 08.05.2015 r. godz. 10:00 sala konferencyjna w siedzibie Urzędu Gminy w Broku.

  3. Przedmiot sprzedaży:

ciągnik rolniczy URSUS C 360 3P produkcji Zakładów Mechanicznych URSUS

rok produkcji 1989

Nr rej OSF 9267

Nr podwozia (VIN) 649444

silnik MF PERKINS-ADS 152UR, 3 cylindry o pojemności 2502 ccm i mocy 47,5 KM

przebieg mth 8456.

Przedmiot sprzedaży można będzie oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu – nr tel. 604070357.

  1. Cena wywoławcza: 10.700,00 zł.

  2. Oferent zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem niedopuszczenia do przetargu wpłacić wadium w wysokości 1070,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt) w kasie Urzędu Gminy w Broku lub na konto bankowe Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. Oddział Brok Nr 19 8923 1018 0200 0101 2002 0010 z dopiskiem „wadium na przetarg sprzedaży ciągnika”. Wadium zostanie zwrócone oferentom, którzy nie wygrali w przetargu. Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który przetarg wygrał uchyli się od podpisania umowy.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.