Opłata za odbiór odpadów i nieczystości

Opłata za odbiór odpadów i nieczystości

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.bip.brok.pl/attachments/article/77/X-60-2011.pdf)X-60-2011.pdf[Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych]1017 Kb
Pobierz plik (88.pdf)88.pdf[Uchwała Nr XVI/88/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i tr]71 Kb